artista trobador

Trobador, és aquell que troba. Trobador, és aquell que busca.

NENMAGEM